• Aktualności

      • Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!

      • Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

       Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:

       - najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,

       - potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. 

       Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

       Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

       Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczególnie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

       Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

        

      • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      • Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

       Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

       Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

        

       Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

       Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.

       Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

       Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

       Więcej informacji: https://spis.gov.pl

      • Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

      • Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

       Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

       Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

       Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

       Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

       Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę.

       Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

       Rachmistrz ostatnią deską ratunku

       Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

       Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

      • III etap konkursu "Być jak Ignacy"

      • W naszej Szkole Podstawowej im. J. I. Paderewskiego w Zagościńcunadal prężnie działa koło naukowe Dzieciaki ze energią ibierze udział wkonkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu - rok szkolny 2020/2021 Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość.Obecnie trwa III etap konkursu, który dotyczy transportu i miast przyszłości.

       Praca naukowca polega na zadawaniu pytań i podejmowaniu prób odpowiedzi na nie, poszukiwaniu i interpretowaniu, zatem i my zagłębialiśmy się w rozważaniach, między innymi z naszymi gośćmi, którym z całego serca dziękujemy za poświęcony czas, z Panem mgr inż. Tomasz Detką, Kierownikiem Zakładu Elektromobilności Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz z Panem mgr WojciechemGórnikiewiczemz Zakład Komunikacji Miejskiej w Warszawie oraz z Uczniami Pana mgr Łukasza Morgasia z czwartej klasy Technikum Samochodowego nr 2 im. Czesława Orłowieskiego w Warszawie, dotyczących motoryzacji i ekologii, wykorzystania technologii przyszłości, bezpieczeństwa, wykorzystania energii odnawialnej, wpływu pojazdu na środowisko naturalne. Otrzymaliśmy wiele cennych informacji, wskazówek. Zdobywaliśmy też wiedzę samodzielnie, czerpiąc ją z przeróżnych źródeł, m.in. ze strony internetowej organizatora konkursu https://bycjakignacy.pl/.

       Frapowało nas np., czy da się wykonać połączenie drona-samochodu? Jakie silniki będą potrzebne, by dron zadziałał? Z czego morze być zbudowany pojazd przyszłości? Jaki kształt pojazdu jest najbezpieczniejszy dla kogo?

       Zadanie kończące obecny, trzeci etap, polega na przygotowaniu projektu graficznego lub makiety pojazdu przyszłości. Poświęciliśmy wiele spotkań na zbieranie wiadomości, dyskusje i podejmowanie decyzji, jak będzie ostatecznie wyglądał nasz wymarzony środek lokomocji. Było to bardzo ciekawe doświadczenie!

       Od 7 kwietnia rozpoczniemy prace związane z ostatnim, czwartym etapem, dotyczącym technologii cyfrowych, Internetu i programowania.Czeka nas ogromne wyzwanie.Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież szkół podstawowych do dołączenia - udziału w konkursie Być jak Ignacy w ostatnim jego etapie. To naprawdę ciekawe doświadczenie.

       Koło naukowe Dzieciaki z energią

       Uczniowie:

       Aleksandra Bartkiewicz

       Dominika Gierej

       Katarzyna Kaczmarska

       Magdalena Kanciała

       Wiktoria Kanciała

       Julia Matela

       Julia Szelągowska

       Nina Szymańska

       Maryla Wąsowska

       Emilia Wilczak

       Miłosz Wnuk

       Zuzanna Wyszomirska

       Nauczyciele – opiekunowie koła:

       Małgorzata Gawryś

       Monika Lach

       Paulina Mroczek

       Bogumiła Jarosławska-Malinowska

      • NSP 2021 Bezpieczeństwo danych

      • Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

       Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.

       Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

       Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

       Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

       Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji internetowej.

       System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

       Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

       Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

      • 2 miejsce naszej szkoły w turnieju LOL

      • Drużyna uczniów z klasy 8b wzięła udział w I Turnieju Online League of Legends (potocznie zwana grą LOL) dla uczniów klas 8 szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Nasi chłopcy zajęli 2 miejsce. Skład zespołu: Rafał Chaciński, Marcin Stefanik, Michał Małkus, Oskar Sobolewski, Damian Lipiński, Kamil Lipiński.
       Gratulacje!
       Paulina Mroczek

      • Nauka hybrydowa w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu od 15 do 28 marca 2021 r.

      • W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych oraz komunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie, od dnia 15 marca 2021 r. m.in. na terenie województwa mazowieckiego, zmianie ulega funkcjonowanie szkół – uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia w systemie tzw. hybrydowym, tzn. naprzemiennie.

        

       Harmonogram zajęć w systemie hybrydowym:

       15-19 marca 2021 - I tydzień

       zajęcia w budynku szkoły:      1B, 2B, 3A      

       lekcje zdalne:                          1A, 2A, 2C, 3B

        

       22-26 marca 2021 - II tydzień

       zajęcia w budynku szkoły:      1A, 2A, 2C, 3B

       lekcje zdalne:                          1B, 2B, 3A      

        

       Dyrektor Szkoły

       Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska

      • Konkurs „Wołomin-miasto przyszłości”

      • Tymon Mojzesowicz z klasy 5a oraz Rafał Chaciński z klasy 8b wzięli udział w gminnym konkursie „Wołomin-miasto przyszłości”. Ich zadaniem było przedstawienie swojej wizji miasta za kilkadziesiąt lat.
       Zdjęcie nr 1- praca Rafała.
       Zdjęcie nr 2- praca Tymona.
       Zwycięzcą konkursu został Rafał przedstawiając Wołomin jako miasto przyjazne środowisku, z naciskiem na edukację i nowoczesne technologie. Nagrodą jest voucher na kurs semestralny w szkole "Giganci programowania". Gratulacje!

        

       Paulina Mroczek

      • Konkurs dla szkół zorganizowany w ramach warsztatów "Koduj z Gigantami"

      • Certyfikat Srebrnego Partnera Wydarzenia oraz VOUCHER na krótki (miesięczny) kurs Gigantów Programowania - do rozlosowania wśród uczniów lub wręczenia najlepszemu programiście zdobyła nasza szkoła. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i wzięcie udziału w bezpłatnych warsztatach.
       Paulina Mroczek

      • „Pomoc dla Hospicjum w Wołominie”

      • Szkolne Koło Wolontariatu „Moc Promieni” zaprasza uczniów, rodziców, pracowników oraz wszystkich chętnych nieść pomoc, uśmiech i wsparcie, do wzięcia udziału w naszej akcji „Pomoc dla Hospicjum w Wołominie”.

       Od 1 do 15 marca 2021 roku będziemy prowadzić zbiórkę na rzecz hospicjum. Zbieramy:

        rękawiczki jednorazowe rozmiary S, M, L • fartuchy jednorazowe fizelinowe • czajnik elektryczny (nowy); • ciśnieniomierze (nowy); • balsamy do pielęgnacji skóry narażonej na odleżyny; • pampersy dla dorosłych; • gąbki do kąpieli i masażu; • podkłady jednorazowe; • nowe prześcieradła o dł. min. 260 cm, nowa pościel o wym. 160/200 cm; • nowe duże ręczniki kąpielowe; • nowe koszulki męskie i damskie typu T-shirt (różne rozmiary); • środki czystości, chemia gospodarcza, np.: proszki do prania, płyny do płukania, wybielacze, odplamiacze, • papier toaletowy, ręczniki papierowe, czyściki, worki na śmieci, płaskie wkłady do mopa, odświeżacze powietrza; • lampka nocna mocowana do łóżka klipsem.

       Produkty należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, które pojawią się na dole w korytarzu przy wejściu głównym (dla uczniów klas 4-8) oraz w swoich salach dla klas 0-3.

       Małgorzata Krzemińska

       Ewa Zielińska

      • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI CZYTELNICZEJ „BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI”

      • Serdecznie zapraszamy uczniów z klas I-III, rodziców oraz wychowawców do udziału w akcji czytelniczej „Bilet powrotny do biblioteki”. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do aktywnego korzystania ze zbiorów biblioteki oraz promocja czytelnictwa. Akcja czytelnicza będzie trwać od 22 lutego do 31 maja 2021 r.

       Zasady udziału w akcji:

       1. Uczniowie chcący wziąć udział w akcji powinni odebrać bilet podczas wizyty w bibliotece szkolnej. Na bilecie znajdują się ikonki – przedstawiające kategorie książek. Na odwrocie biletu jest legenda z wyjaśnieniem, jakie kategorie książek ilustruje, np. łapka – książka o zwierzakach, różdżka – książka o magii.
       2. Każdy uczestnik akcji powinien wypożyczyć po 1 książce z danej kategorii.
       3. Po przeczytaniu i oddaniu książki bibliotekarz lub nauczyciel skasuje odpowiednią ikonkę na bilecie ucznia. Klasy: 1a, 1b, 2c zwracają książki do Pani Małgorzaty Krzeminskiej, klasy: 3a, 2b, 2a – do Pani Doroty Michniewicz-Stryjek, klasa 3b do biblioteki. Po oddaniu książki nauczyciel kasuje ikonkę na bilecie ucznia.
       4. Po skasowaniu całego biletu – przeczytaniu książek z danej kategorii na każdego uczestnika czeka upominek. Pierwsze trzy osoby, które najszybciej uzupełnią bilet otrzymają dodatkowe nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

       Życzymy udanej podróży po niezwykłym świecie literatury.

       Emilia Mech

       Małgorzata Krzemińska

       Dorota Michniewicz-Stryjek

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe