• Kalendarz roku szkolnego

    •  

      

   • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

    w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

    Kalendarz  roku szkolnego 2022/2023

    1.  

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 września 2022 r.


    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2022 r.


    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

    1.  

    Ferie zimowe

    13 – 26 lutego 2023 r.

    dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie


    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.


    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    1.  

    Egzamin ósmoklasisty

    23 maja – język polski

    24 maja - matematyka

    25 maja – język obcy nowożytny


    Podstawa prawna:
    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

    1.  

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    23 czerwca 2023 r.
    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

    1.  

    Ferie letnie

    24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

     

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    14.10.2022r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

    31.10.2022r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    01.11.2022r. – Wszystkich Świętych

    02.11.2022r. –Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    11.11.2022r. – Święto Niepodległości

    06.01.2023r. – Trzech Króli

    01.05.2023r. – Święto Pracy

    02.05.2023r.– Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

    03.05.2023r. – Święto Konstytucji 3 Maja

    26.05.2023r. –Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    09.06.2023r. –Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     

     

    01.09.2022r. –10.02.2023r. – I półrocze           do .2023r. wystawienie ocen

    27.02.2023r. – 23.06.2023r. – II półrocze          do .06.2023r. wystawienie ocen

     

    Termin zebrań z rodzicami:

    07.09.2022r. – Zebranie (Organizacja roku szkolnego 2022/2023)

    26.10.2022r. – Dzień otwarty

    30.11.2022r. – Dzień otwarty

    04.01.2023r. – Dzień otwarty - poinformowanie o ocenie niedostatecznej z zajęć i nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

    09.02.2023r. – Zebranie  podsumowujące wyniki w nauce

    19.04.2023r. – Dzień Otwarty

    10.05.2023r. – Dzień otwarty - poinformowanie o ocenie niedostatecznej z zajęć i nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • sekretariat@spzagosciniec.edu.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe