• Biblioteka

    • Bibliotekarz- Pani Emilia Mech

    • Plan pracy biblioteki obowiązujący od dnia 6.10.2022 (czwartek):

     PONIEDZIAŁEK:
     8.45 - 9.45  W.Bala
     9.00 - 9.45  E.Mech
     11.35 - 14.10  E.Mech
     13.00 - 14.30  W. Bala

     WTOREK:
     8.00 - 9.45  E.Mech
     10.30-10.50  E.Mech
     11.35-11.55  E.Mech
     13.35 - 14.00  E.Mech
     13.00 - 14.00  W.Bala

     ŚRODA:
     8.00 - 11.35  E.Mech
     12.40 - 14.10  E.Mech

     CZWARTEK:
     8.00 - 13.30  E.Mech

     PIĄTEK:
     8.00 - 8.50  E.Mech
     8.45 - 9.45  W.Bala
     11.35 - 12.00  E.Mech

     Zachęcamy do korzystania z padletu (tablicy informacyjnej) biblioteki.
     https://liblink.pl/r9AbRhoCKx

     E. Mech, W. Bala

     "Kto czyta książki, żyje podwójnie"
     Umberto Eco


     Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jej zadaniem jest: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, pomoc w realizacji programów nauczania i wychowania, przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa. Księgozbiór biblioteki stanowią:
     • lektury szkolne
     • literatura dziecięca i młodzieżowa
     • słowniki, encyklopedie, leksykony
     • literatura naukowa i popularno – naukowa
     • literatura pedagogiczna
     • podręczniki szkolne
      

     Biblioteka naszej szkoły prowadzi następujące działania, mające na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek:
     • organizacja konkursów czytelniczych,
     • organizacja imprezy „Pasowania na czytelnika” dla uczniów klasy I szkoły podstawowej,
     • przeprowadzenie imprez o tematyce dotyczącej czytelnictwa,
     • lekcje o tematyce związane z biblioteką i czytelnictwem.
     Gorąco zachęcamy do odwiedzania biblioteki szkolnej!

      

     Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie pandemii

      

     1. Godziny pracy biblioteki szkolnej:

     Poniedziałek – piątek od godz. 9.00 – 13.30

     2. W bibliotece przestrzegane są ogólnoszkolne zasady bezpieczeństwa obowiązujące

     w okresie pandemii.

     3. W pomieszczeniu biblioteki i czytelni mogą jednocześnie przebywać 4 osoby,

     w tym bibliotekarz.

     4. Przy stanowisku bibliotekarza może znajdować się tylko jedna osoba.

     5. W czytelni należy zachowywać dystans społeczny i zajmować miejsce wyznaczone przez bibliotekarza.

     6. W bibliotece obowiązuje ograniczenie swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych.

     7. Wypożyczanie książek wyłącznie osobiście.

     8. Wypożyczanie książek i innych materiałów z uwzględnieniem dwudniowej kwarantanny.

     9. Zwrotu książek i zbiorów bibliotecznych dokonuje się poprzez umieszczenie ich w pudełku przy wejściu do pomieszczenia biblioteki.

     10. Wietrzenie biblioteki oraz dezynfekcja blatu po każdorazowym przyjęciu książek

     od czytelnika oraz na bieżąco w zależności od potrzeb.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • sekretariat@spzagosciniec.edu.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe