• Stołówka szkolna

     • Obiady październik 2023 roku

     • Obiady październik 2023 roku

      Obiad jednodaniowy – 1 dzień w tygodniu zupa z dodatkiem, 4 dni drugie danie.

      W październiku  2023 r. obowiązuje opłata w wysokości:

      • dla uczniów 8,00 zł za jeden obiad.

      Opłata za październik  dla uczniów:

      22 dni  x 8 zł = 176 zł

      Odpłatność za obiady wnosi się  do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu 

      Nr konta :  81 1240 6074 1111 0010 7751 6496.

      W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc za który wnoszona jest opłata.

       

      1. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole, rezygnację z obiadu (obiadów) należy zgłosić każdorazowo do godziny 7:00 u intendenta szkoły,

               mailem: szklareksylwia@spzagosciniec.edu.pl

       

      1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
      2. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są o kontakt z intendentem(mailem) w terminie 3 dni poprzedzających nowy miesiąc rozliczeniowy.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe