• Aktualności

      • Ferie po królewsku

      • Na czas ferii zimowych Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi przygotował specjalny program dla dzieci i młodzieży. Szczegóły w załączniku. ferie_po_krolewsku.pdf​​​​​​​

      • KONKURS „PRZECZYTAŁEM - POLECAM”

      • REGULAMIN KONKURSU „PRZECZYTAŁEM  - POLECAM”

       Celem konkursu jest:

       - promocja czytelnictwa,

       - rozbudzanie zainteresowań literackich,

       - promocja książek,

       - stwarzanie możliwości realizacji zainteresowań i zdolności uczniów,

        

       WARUNKI UCZESTNICTWA:

       1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
       2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji,wykonanie plakatu lub rysunku, lapbooka ulubionej książki.
       1. Recenzja: Format pracywydruk komputerowy 1 strona A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy 2,5.
       2. Plakat/rysunek może być wykonany dowolną techniką, w formacie A3. Ponadto powinien przestawiać: postać literacką, akcję lub zdarzenie z przeczytanej książki.
       3. Lapbook- teczka tematyczna powinien być wykonany dowolną techniką w formacie nie większym niż A4 przy zamknięciu.
       1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
       2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: hasło konkursu „Przeczytałam/przeczytałem, polecam… „,  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,  –  tytuł i autora polecanej książki.
       3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji, pomysłowość, oryginalność, rozwiązania kompozycyjne.
       4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
       5. Prace należy dostarczać do biblioteki do dnia 29.01.2021. lub pozostawić na stoliku znajdującym się przy drzwiach wejściowych szkoły. 
       6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym 2021 r.
      • Kampania informacyjna-komputer dla rodziny rolniczej

      • Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

       Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

       Aby móc ubiegać się o pomoc:

       • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
       • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

       Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

       Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

       Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

       Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

       Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      • Dziecięcy Telefon Zaufania oraz czat internetowy

      • Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania -  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – https://brpd.gov.pl/sos-czat/, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      • Mikołajkowy spektakl

      • Tegoroczne Mikołajki będą nieco inne niż te, które znają dzieci. Ograniczenia jakie mamy z powodu pandemii uniemożliwiają zaproszenie na salę widowiskową w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Ale jeśli nie możecie nas odwiedzić - to my odwiedzimy Was, w Waszych domach. Jak? To bardzo proste!

       6 grudnia od godziny 14:00 do 18:00 udostępnimy BEZPŁATNIE online za pomocą naszego profilu FB https://pl-pl.facebook.com/mdkwolomin i YouTube, piękny spektakl pt. "Elfy trzy" w wykonaniu Teatru Kultureska.

       Wystarczy wygodnie usiąść i razem z elfami świętować Mikołajki .

       Współorganizatorem spektaklu "Elfy trzy" jest Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

       Do zobaczenia, czekamy na Was!
      • Dzień otwarty- 2 grudnia

      • Według harmonogramu z września 2020 roku, w środę (2 grudnia) miało odbyć się zebranie. Odbędzie się ono w formie dnia otwartego: stacjonarnie dla klas 4-8 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności , zdalnie poprzez Teams dla klas 0-3. Jeśli ktoś z Państwa chce spotkać się z wybranym nauczycielem, najpierw kontaktuje się z wychowawcą w celu ustalenia godziny spotkania.

      • Koło naukowe "Dzieciaki z energią"

      • Chcemy postawić na odnawialne źródła energii!

       Jeśli Ty również, zapraszamy😊

       Od końca października 2020 roku w naszej zagościńskiej szkole działa prężnie Koło Naukowe „Dzieciaki z energią”.

       Jego członkowie, łącząc zabawę z nauką, biorą udział w ogólnopolskim konkursie naukowym „Być jak Ignacy”, poświęconym Ignacemu Łukasiewiczowi – twórcy polskiego przemysłu naftowego:

       Regulamin "Być jak Ignacy"

       Konkurs trwa od dnia 7 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. i składa się z czterech niezależnych etapów połączonych ze sobą wspólną fabułą. Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

        - I etap do 30 listopada 2020 r. dotyczy rodzajów i źródeł energii oraz energii odnawialnej,

        - II etap do 30 stycznia 2021 r. dotyczy ekologii i zmian klimatu,

        - III etap do 31 marca 2021 r. dotyczy transportu i miast przyszłości,

       - IV etap do 31 maja 2021 r. dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania.

       Uczniowie: Katarzyna Kaczmarska, Wiktoria Kanciała, Nina Szymańska, Emilia Wilczak, Miłosz Wnuk, Zuzanna Wyszomirska (wraz z nauczycielami, p. Małgorzatą Gawryś i Bogumiłą Jarosławską-Malinowską) z wielkim zaangażowaniem oraz z pięknym wsparciem ze strony Rodziców Uczniów pracują w oparciu o przekazane przez organizatora materiały dydaktyczne, ale muszą także wykazać się pomysłowością, zaplanować kolejne kroki i sposób realizacji zadań, zdobywać całkiem nowe umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i historycznych, co jest nie lada wyzwaniem. Program Koła Naukowego musi uwzględniać działania uczniów ukierunkowane na doświadczanie i badanie otaczającej rzeczywistości, a także na zorganizowanie współpracy z rodzicami, osobami zajmującymi się zawodowo odnawialnymi źródłami energii, ekologią i nowymi technologiami oraz podmiotami związanymi z nauką i oświatą. Niezwykle ciekawe było np. spotkanie on-line z p. Wojciechem Grzeszczakiem, który całe dotychczasowe życie zawodowe poświęcił energii odnawialnej, budowaniu farm wiatrowych

       „Dzieciaki z energią” zapraszają nowe, chętne osoby do drugiego i kolejnych etapów konkursu!

      • Spis rolny 2020

      • Masz problem ze spisem rolnym ⁉️ Dzwoń na infolinię 📞

       Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej #PowszechnegoSpisuRolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

       W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:🔹 nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;🔹 rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;🔹 nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;🔹 chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

       To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

       Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 👇https://spisrolny.gov.pl/

       Zachęcamy do śledzenia wpisów w mediach społecznościowych 

       https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie https://twitter.com/Warszawa_STAT.

       Ponadto informujemy, iż Gmina Wołomin bierze udział w konkursie na Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. 

      • Dzień otwarty- 18. 11. 2020

      • Dzień otwarty (18 listopada 2020 roku) odbędzie się w formie zdalnej. Nauczyciele będą dostępni na platformie Miscrosoft Teams w godzinach 16.00 - 18.00. Zapraszamy chętnych rodziców i opiekunów do kontaktu.

      • Powszechny Spis Rolny 2020

      • Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

       Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowy zostanie wypełniony, aplikacja zapyta o chęć udziału w loterii. Jeśli rolnik się na to zdecyduje, otrzyma unikatowy kod potwierdzający samospis. Kod należy zarejestrować w trakcie trwania akcji (1.10.2020 – 22.11.2020 r.) na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Potem zostaje już tylko śledzić transmisje online w mediach społecznościowych GUS z losowań i liczyć na szczęśliwy traf!

       Do rolników z terenu województwa mazowieckiego skierowana jest też akcja „Najszybsi w PSR każdego dnia”. Codziennie nagrodzonych zostanie 50 pierwszych osób, które W DNIU ZAKOŃCZENIA wypełniania formularza Powszechnego Spisu Rolnego PRZYŚLĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZGŁOSZENIE do udziału w Akcji. Jest to niezwykle proste i szybkie. Wystarczy wpisać nr gospodarstwa z ankiety samospisu i adres do wysyłki nagrody na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr

       Akcja będzie trwać od 10 listopada do końca miesiąca.

       Dzięki spisowi rolnemu wygrywać mogą też mazowieckie gminy. W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gminy, które wykażą się najwyższym odsetkiem osób spisanych w samospisie internetowym, otrzymają atrakcyjne zestawy sprzętu informatycznego. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie przekaże zwycięzcom również nagrody przeznaczone dla gminnych szkół i przedszkoli.

       Zapraszamy też do konkursu otwartego dla każdego bez względu na wiek i miejsce zamieszkania – nie trzeba być rolnikiem, ani mieszkać na wsi. Wystarczy wziąć swój telefon, nagrać krótki, maksymalnie 1-minutowy film i odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego liczy się rolnictwo?”. Najlepsza praca zostanie wyemitowana w TVP3 Warszawa, a jego twórca otrzyma atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-filmowy-dlaczego-liczy-sie-rolnictwo/.

      • Szkoła do hymnu

      • Uczniowie naszej szkoły 10 listopada  o godzinie 11. 11 odśpiewali hymn narodowy by uczcić 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości biorąc udział w akcji "Szkoła do hymnu".

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • sekretariat@spzagosciniec.edu.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe