• Aktualności

      • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ.

      • Nie rozmawiasz codziennie o depresji, prawda?

       Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia to czwarta najpoważniejsza choroba na świecie.

       Jej skutki odczuwa coraz więcej młodych osób.

        

       Nie milczmy! Działajmy!

       • od teraz, od dziś, od 23 lutego 2022 roku.

       Zacznijmy o niej krzyczeć!

        

       Oswajajmy ją, zapobiegajmy jej, pomagajmy sobie wzajemnie, zaopiekujmy się sobą!

        

       UWAGA! KONKURS!

       Czekamy na Wasze prace w dowolnej formie: plastycznej, literackiej, muzycznej, papierowej czy cyfrowej. Powiedzcie, wymyślcie, wyszukajcie, wpadnijcie na pomysły, w jaki sposób można walczyć z chorobą, co my możemy zrobić, by nie „pochłonęła” nikogo spośród nas i naszych bliskich!

        

       Macie czas do 11 marca!

       Projekty prosimy zostawiać w sali 48 lub wysyłać na adres: jaroslawskabogumila@spzagosciniec.edu.pl

        

       18 marca opublikujemy najciekawsze prace i stworzymy,
       w oparciu o WSZYSTKIE Wasze opinie, nasz Szkolny Plan Antydepresyjny /wspólnych działań i całkiem nowych inicjatyw/, czyli SPA duszy😊!

       Wszelkie pytania kierujcie do opiekunek projektu:

       p. Hanny Czempińskiej, p. Diany Borowskiej,
       p. Małgorzaty Zawadyl, p. Miłki Malinowskiej.

        

      • Mistrz Liczby Pi

      • Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w gminnym konkursie Mistrz Liczby Pi organizowanym w naszej szkole. Zadaniem uczestników tego konkursu będzie zapamiętanie jak największej ilości cyfr w rozwinięciu dziesiętnym liczby π.Poprzednia edycja tego konkursu, która odbyła się w marcu 2020, wyłoniła 3 uczniów z naszej gminy, którzy wykazali się niezwykłą pamięcią i odtworzyli kilkaset cyfr występujących po przecinku liczby Pi.W tym roku ponownie, z uczniami z okolicznych szkół, chcielibyśmy bić rekordy w zapamiętaniu właściwej kolejności cyfr liczby Pi - w celu popularyzacji matematyki, zaprezentowania niezwykłych zdolności młodzieży, ale i wzajemnej integracji.Zachęcamy do udziału. Przewidujemy cenne nagrody dla zwycięzców i dobrą zabawę dla wszystkich uczestników.Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 1 marca nauczycielom matematyki.Pierwszy etap - szkolny - odbędzie się 14 marca. Drugi etap konkursu i zarazem finał odbędzie się 30 marca.Zapraszamy!Małgorzata Gawryś, Bogumiła Jarosławska- Malinowska, Klaudia Kupiec, Marta Wytrykus

      • INSTALING

      • Nauka języków prosta, jak jeszcze nigdy dotąd!

       The more you practise, the more you know.                                                                     

       Nauczyciele języka angielskiego w Naszej szkole zdecydowali się wykorzystać Insta.Ling - skuteczna nauka słówek (instaling.pl) jako odpowiedź na zauważenie problemów uczniów z zapamiętywaniem nowych słówek, poprawnej ich wymowy oraz prawidłowego zapisu. W ten sposób chcieliby poprawić jakość i skuteczność pracy uczniów oraz jej efekty wykorzystując nowe technologie bliskie uczniom.

       Nauka i utrwalanie słownictwa oparte jest na pracy od października 2021 na bezpłatnej platformie Insta.Ling - skuteczna nauka słówek (instaling.pl), w ciekawej i nienużącej formie quizu, pozwalającej uczniowi dopasowywać słówka, litery, frazy lub zdania wyświetlone na ekranie komputera / tabletu czy też smartfona. Poziom poszczególnych zadań jest dostosowany do indywidualnych, bieżących umiejętności ucznia, zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla danego oddziału klasowego, dzięki czemu uczniowie nie są przytłoczeni ilością nowego materiału oraz nie tracą czasu na powtórki słownictwa i zasad, które udało im się już opanować.

       Nauczyciel zespołu klasowego przydziela słówka z omawianego na zajęciach materiału, a uczniowie utrwalają je w domu w dowolnie przez siebie wybranym momencie. Pojedyncza sesja ćwiczeniowa trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut dziennie. Raporty z pracy poszczególnych członków zespołu dostępne są dla nauczyciela oraz rodzica i obejmują systematyczność pracy oraz stopień opanowania wprowadzonego materiału. Dzięki widocznym dla rodziców raportom mogą oni motywować swoje dzieci do systematycznej pracy z Insta.Ling - skuteczna nauka słówek (instaling.pl).

       Cele ogólne innowacji:

       • Motywować uczniów do systematycznej nauki,
       • Poszerzać zasób słownictwa,
       • Podnosić efekty nauczania i uczenia się,
       • Zachęcać do wykorzystywania narzędzi TIK w codziennej nauce,
       • Zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny dla uczniów,
       • Podnosić jakość pracy ucznia i szkoły.
      • Podsumowanie powiatowego projektu „Kwiatowa łąka dla owadów”

      •  

       Podsumowanie powiatowego projektu   „Kwiatowa łąka dla owadów”

        

       W ramach innowacji pedagogicznej „Owady w ogrodzie”, która jest realizowana w klasie IIb przez panią Agnieszkę Kowalik  -  powstał projekt ekologiczno – przyrodniczy pod nazwą „Kwiatowa łąka dla owadów”. Do udziału w projekcie zostały zaproszone  wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu wołomińskiego.                                                                                                                                                     
         Celem projektu było:                                                                                                                                                     

       • podniesienie świadomości dzieci na temat znaczenia owadów zapylających, 
       •  ochrona naturalnego środowiska zapylaczy,            
       •  rozpoznawanie gatunków owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół,  
       •  założenie kwietnej łąki.

        

             Przedsięwzięcie  zostało objęte patronatem  Nadleśnictwa Drewnica. Partnerami projektu był Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Centrum Ogrodnicze WITONA z Radzymina.

           Projekt zakładał utworzenie na terenie placówek szkolnych łąk kwietnych, które miały stanowić miejsce doświadczeń  i obserwacji owadów zapylających oraz być ostoją dla dzikich zapylaczy. Wszystkie placówki, które zgłosiły się do udziału w projekcie zagospodarowały zieloną przestrzeń przy swoich szkołach i posiały rośliny miododajne oraz ulubione mieszanki kwiatowe. W okresie trwania projektu opiekunowie wraz ze swoimi uczniami wzbogacali swoją wiedzę na temat owadów pożytecznych i korzyści płynących z pielęgnowania terenów sprzyjającym owadom . Dzieci budowały domki dla owadów, tworzyły naturalne poidełka na upalne dni oraz doskonaliły umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków zapylaczy.   W minionym roku kwietne łąki można było podziwiać nie tylko wokół obiektów edukacyjnych. Od pewnego czasu wpisują się one w architekturę naturalną naszych gmin. To ogromny sukces. Gdyż tylko naturalna ochrona dzikich miejsc bytowania zapylaczy może zatrzymać masowe wymieranie pszczół i przywrócić równowagę w przyrodzie.

           Na podstawie nadesłanej dokumentacji,  jury konkursowe powołane w celu wyłonienia najpiękniejszej kwietnej rabaty na terenie powiatu wołomińskiego dokonało wyboru trzech szkół, wokół których powstały najwspanialsze kwietne łąki.

       I MIEJSCE  zajęła  Szkoła Podstawowa im. Jana Ignacego Paderewskiego w Zagościńcu,

       II MIEJSCE  -  Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

       III MIEJSCE  -  Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie

        

        W pracach komisji wzięły udział:   Ewa Cholewińska –   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin,  Dorota Górska –  Pracownik Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie i Katarzyna Czuba –Wicedyrektor Szkoły Podstawowej  nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

              Nagrody i dyplomy dla zwycięzców  najładniejszych kwietnych łąk w ramach projektu „Kwiatowa łąka dla owadów”  zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Drewnica przy współpracy z Centrum Ogrodniczym WITONA w Radzyminie.

             Dziękujemy wszystkim placówkom, które zgłosiły się  udziału w projekcie a laureatom serdecznie gratulujemy.

      • MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

      • INFORMACJA dla KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

       "Jesteś młodym, aktywnym człowiekiem i chcesz działać na rzecz swoich rówieśników? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin na kadencję 2022-2023!

       Czym właściwie zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta?

       Szczegółowo zasady działalności MRM określa jej Statut: (https://wolomin.bip.net.pl/?a=19323)

       Ogólnie do zadań MRM należy m.in. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Wołomin, organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej i wiele innych. Udział w radzie pozwala ludziom takim jak ty na realizowanie swoich pomysłów - organizowanie np. wydarzeń sportowych (turnieje, zawody), akcji charytatywnych, wystaw, szkoleń. To wszystko finansowane z budżetu MRM

       Kto i jak może się zgłosić?

       Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta może zostać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w wieku 13 – 18 lat mieszkający w Gminie Wołomin.

       Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, na którym poza tobą podpisze się co najmniej 5 uczniów popierających twoją kandydaturę.

       *Osoby z Wołomina, uczące się poza granicami gminy Wołomin, do swojej kandydatury muszą załączyć listę poparcia podpisaną przez 30 osób.

       Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Okręgowej Komisji Wyborczej Opiekunom SU

       p. .Wasiak, p.D.Tucin, p.K.Kupiec

       Zgłoszę się i co dalej?

       Gdy listy kandydatów z poszczególnych szkół będą gotowe, w dniach 14-16 grudnia odbędą się wybory on-line. Każdy uczeń danego okręgu wyborczego/danej szkoły będzie mógł oddać głosy na 1 wybranego kandydata.

       Wyniki wyborów ogłosimy w styczniu 2022 roku, wtedy też odbędzie się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta w nowym składzie.

       W razie pytań zachęcamy do kontaktowania się z dyrekcją szkoły lub osobą wyznaczoną na koordynatora wyborów.

       Czekamy na Twoje zgłoszenie!"

        

        

      • Rodzinne Dyktando

      • W piątek, 26 listopada o godzinie 18.00, zapraszamy całe rodziny naszych Uczniów  na platformę Teams do wspólnego pisania dyktanda w ramach Kampanii społecznej dla poprawnej polszczyzny. Wspólnie sprawdzimy błędy   i wytłumaczymy zasady pisowni. Liczymy na dobrą zabawę w gronie najbliższych i znajomych. Link do spotkania będzie zamieszczony w czwartek.

      • Gratulacje

      • Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o przyznanym wyróżnieniu naszej Dyrektor, pani Agnieszce Kordyzon-Andrzejewskiej.

       W dniu 19 października 2021 r. w Auli Schumanna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pani Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

       Bardzo cieszy nas to wyróżnienie i docenienie pracy i trudu, wkładanego w pełnienie tej niełatwej funkcji w bardzo wymagających czasach.

       Dlatego raz jeszcze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

      • OSTATNIE SPISOWE SOBOTY

      • W dniach 2–17 września 2021 r.

       w Urzędzie Miejskim w Wołominie będzie pełnił dyżur

       rachmistrz spisowy

       Godziny przyjęć:

       pon.:            9.00 – 18.00

       wt. – czw.:   8.30 – 15.30

       pt.:               8.30 – 14.00

        

       W dniach 20–30 września 2021 r.

       w Urzędzie Miejskim w Wołominie będzie pełnił dyżur

       rachmistrz spisowy

       Godziny przyjęć:

       pon.:            9.00 – 18.00

       wt. – czw.:   8.30 – 15.30

       pt.:               8.30 – 14.00

        

      • Jak spisać się szybko?

      • Już wrzesień, a Ty wciąż się nie spisałeś? Sprawdź, jak możesz wypełnić obowiązek spisowy szybko, bezpiecznie i wtedy, kiedy chcesz.

       Najprostszą i najwygodniejszą metodą jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

       Formularz możesz wypełnić dla wszystkich osób, z którymi mieszkasz (np. małżonek, dzieci). Do wypełnienia formularza nie musisz się specjalnie przygotowywać, ale miej pod ręką swój numer PESEL (i domowników, jeśli wypełniasz ich formularze). Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, przypomnij sobie, w którym roku budynek został oddany do użytkowania.

       Jeśli masz taką możliwość, pomóż starszym członkom Twojej rodziny w wypełnieniu formularza lub, jeśli wyrażą zgodę, zrób to za nich. Dla seniorów kontakt z rachmistrzem może budzić lęk i obawę o swoje bezpieczeństwo.

       Jak można się spisać bez Internetu?

       Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. Ta metoda to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Wystarczy zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy.

       Jeśli w najbliższym czasie będziesz w Urzędzie Miejskim w Wołominie, możesz skorzystać z punktu spisowego lub z pomocy rachmistrza spisowego. Wypełnienie obowiązku spisowego w Urzędzie przebiega bardzo sprawnie. Pamiętaj żeby sprawdzić godziny pracy Urzędu oraz godziny dyżurów rachmistrza.

       Podczas tegorocznego spisu powszechnego informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możesz odmówić mu przekazania danych! Wypełnienie formularza z rachmistrzem przebiega bardzo sprawnie i bezpiecznie.

       Jeśli chcesz się spisać szybko, bezpiecznie i wygodnie w domu, wejdź na https://spis.gov.pl i spisz przez Internet! To naprawdę proste! Jeśli sam sobie nie poradzisz, skorzystaj z pomocy najbliższych bądź rachmistrza.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • spzag@wp.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe