• Aktualności

      • Modele Układu Słonecznego

      •          Wspaniała twórczość uczniów naszej szkoły. Modele Układu Słonecznego ( lekcja geografii ), w tym prezentacja Ziemi, leżącej w trzecim rzędzie od największej gwiazdy jakim jest Słońce. Imponujące pomysły młodych projektantów klasy 6a i 6b.

                   Zachęcamy do obejrzenia wystawy prac uczniów w naszej szkole.

      • Razem po wspólne cele- wycieczka integracyjna klasy 4a i 4b

      •       Dnia 18 października 2023r. klasy czwarte wraz z wychowawcami i p.Angeliką wyruszyły na wycieczkę integracyjną. Była to wspaniała przygoda, która uczyła nas współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Czas szybko nam minął. Uczniowie spędzili czas radośnie i kreatywnie. Bawili się w podchody, wspinali na piaszczyste wzgórze, budowali w lesie szałasy. Na zakończenie wyprawy zjedliśmy pyszne kiełbaski z ogniska. To była niezapomniana przygoda.

      • "Trzymaj formę"

      •         "Trzymaj formę" to Ogólnopolski Program Edukacyjny którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

              W ramach inicjatywy propagującej zdrowy styl życia, uczennice klasy 6A przygotowały i omówiły prezentacje, edukując pozostałych w temacie diety zbilansowanej, zasad zdrowego żywienia, rozkładu posiłków w ciągu dnia i praw konsumenta.

      • "Konkurs plastyczny - Mój Pupil i Ja"

      • Drodzy Uczniowie i Rodzice !

           Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie „Mój pupil i ja”.

             Zadanie konkursowe polega na wykonaniu samodzielnej pracy plastycznej ilustrującej hasło                    „MÓJ PUPIL I JA” w podziale na następujące kategorie:

       KATEGORIA A – dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,

       KATEGORIA B – dla uczniów Szkół Podstawowych: kl. I-III,

       KATEGORIA C – dla uczniów Szkół Podstawowych: kl. IV-VI,

       KATEGORIA D – dla uczniów Szkół Podstawowych: kl. VII-VIII.

       KATEGORIA A, B i C – uczestnik wykonuje JEDNĄ pracę indywidualnie i samodzielnie na kartce z bloku technicznego w formacie A4 lub A3 z wykorzystaniem dowolnej płaskiej techniki plastycznej, z różnorodnego materiału, ściśle związaną z hasłem przewodnim KONKURSU,

       KATEGORIA D – uczestnik wykonuje JEDNĄ pracę, którą wykonuje indywidualnie i samodzielnie na kartce          z bloku technicznego w formacie A4 lub A3 z wykorzystaniem dowolnej płaskiej techniki plastycznej,     ilustrującą historię opowiedzianą w postaci komiksu, ściśle związaną z hasłem przewodnim konkursu.

       NA ODWROCIE wykonanej pracy należy umieścić następujące dane:

       ➢ KATEGORIA (C lub D), ➢ imię i nazwisko, ➢ nazwa placówki szkolnej ➢ klasa a) OBOWIĄZKOWO do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia rodzica, prace bez dołączonego oświadczenia nie będą brały udziału w powyższym KONKURSIE plastycznym (zał. nr 1 do Regulaminu)

       TERMIN SKŁADANIA PRAC

       Prace należy złożyć do wychowawcy lub do mnie do dnia 30.10. albo do skrzynki podpisanej                      KONKURS plastyczny „MÓJ PUPIL I JA” umieszczonej przed Urzędem Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4  w terminie do dnia 4 listopada 2023 r. (włącznie) w godzinach pracy Urzędu.

       Szczegółowy regulamin z załącznikami do wypełnienia w wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus lub na stronie Urzędu Gminy Wołomin: https://wolomin.org/moj-pupil-i-ja-zachecamy-do-udzialu.../

      • Lekcja biologii

      •      Komórki nie są widoczne gołym okiem i można je jedynie zobaczy na planszach, na filmach lub pod mikroskopem. Co znacznie ogranicza poznanie ich budowy przestrzenne i uchwycenie usytuowania poszczególnych organelli. Samodzielne wykonanie modelu budowy komórki pozwala lepiej wyobrazić sobie tą przestrzenną strukturę oraz ułatwia zapamiętanie najważniejszych organelli. Nasi uczniowie klas 5 wykonali modele komórek. Wszystkie prace są pomysłowe i perfekcyjnie wykonane.

      • Ślubowanie klas pierwszych

      • ​​​​​​​     Dnia 6 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców.

            Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Wołomina Łukasz Marek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Marek Górski, Radne Rady Miejskiej w Wołominie Edyta Babicka, Beata Gomse, przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Szymborska.

           Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli zdać egzamin, zaśpiewać piosenkę, zatańczyć, a także odpowiedzieć na pytania starszych kolegów. Egzamin zdali na szóstkę. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Szkoły Beata Dzięcioł. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej.

               Po uroczystości ślubowania, dzięki Radzie Rodziców, odbył się bal dla dzieci, które stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Na sali gimnastycznej pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów ze swoich ulubionych bajek. Podczas pląsów było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się świetnie, uśmiech nie znikał z twarzy dzieci. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a to było głównym celem tego balu.

      • Wystawa "Model grzyba"

      •         Klasy 4 oraz uczniowie innych klas którzy wykonali "Model Grzyba" udali się dziś na wystawę grzybów, zorganizowaną przez Powiatowa Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna w Wołominie.

               Podziwialiśmy modele grzybów z innych szkół, wysłuchaliśmy prelekcji na temat grzybów prowadzona przez Panią Izabelę Fedorczyk.

                 Dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Zagościńcu za umożliwienie nam tego wyjazdu. Beata Uszyńska

      • Konkurs plastyczny: Warto być Polakiem"

      • Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice,

       chciałabym zaprosić Was do udziału w konkursie plastycznym "Warto być Polakiem".

       ZADANIE KONKURSOWE

       A. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat: Najpiękniejsze miejsca w Polsce, które warto poznać.

       B. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

       a. Kategoria A - kl. 1-3

       b. Kategoria B - kl. 4-5

       c. Kategoria C - kl. 6-8

       Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna, płaska (bez wykorzystania plasteliny)

       ZASADY:

       A. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.

       B. Każda ze szkół biorących udział w Konkursie zgłosić może maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej (wybrane spośród zgłoszonych do etapu szkolnego).

       C. Kryteria oceny prac: a. zgodność pracy z tematem b. oryginalność, pomysłowość c. estetyka wykonania pracy d. samodzielność wykonania pracy

       D. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z postępowania konkursowego prac niespełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

       E. Wszystkie dostarczone prace plastyczne i podlegają ocenie niezależnej komisji powołanej przez Organizatora Konkursu.

       F. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

       G. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       H. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie jak również z niego wyłączonych.

       SPOSÓB ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

       Zgłoszenie uczestnika na konkurs (Załącznik nr 1) oraz Zgodę rodzica na udział dziecka w Konkursie wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 2) należy dostarczyć do Pani Sylwii Łaskowskiej.

       TERMINARZ KONKURSU

       A. Ostateczny termin zgłaszania uczestników i przyjmowania prac upływa 25.10.2023 r.,

       B. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

       C. Wyniki etapu szkolnego zostaną przedstawione 26.10.2023r.

       D. Powiadomienie laureatów wyłonionych spośród uczestników Konkursu odbędzie się w formie telefonicznej lub e-mailem do 31 października 2023 r.

       E. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi podczas finałowej uroczystości 6.11.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie (godzina zostanie podana w późniejszym terminie, gdyż jest zależna od liczby uczestników konkursu muzycznego).

       Szczegółowy regulamin wraz załącznikami w tej wiadomości lub na stronie szkoły. Zapraszam do udziału, Sylwia Łaskowska

      • Konkurs plastyczny "Znaczek baśniowy na przygodę gotowy"

      • Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice,

             chciałabym zaprosić Was do udziału w konkursie plastycznym "Znaczek baśniowy na przygodę gotowy", organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej. Uczestnicy konkursu wykonują projekt znaczka pocztowego z ilustracją wybranej baśni literackiej lub legendy.

       ZASADY:

       Klasyczny znaczek pocztowy swoim kształtem przypomina prostokąt, wykonany jest z papieru, a jego brzegi pokryte są tzw. ząbkami. Na znaczku pocztowym muszą być również nadruki wskazujące jego nominał oraz kraj.

       1. Projekt znaczka powinien być wykonany w formacie A4 wyłącznie w formie płaskiej (żadnych wyklejanek z plasteliny, ziarenek, kulek krepiny itp.), na kartce papieru technicznego (twardej).

       2. Dopuszcza się wykonanie projektu znaczka dowolnymi technikami. 3. Zachęca się do rodzinnego wykonania pracy.

       WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

       1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej.

       2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko JEDEN projekt znaczka.

       3. Szkoła dostarcza maksymalnie 6 prac.

       4. Do wykonanego projektu znaczka należy na odwrocie przykleić metryczkę wypełnioną drukowanymi literami. (Załącznik nr 1)

       5. Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażających zgodę na upublicznienie wizerunku, należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora (Załącznik nr 3).

       6. Prace do etapu szkolnego należy składać do dnia 16 października 2023 r. do Pani Sylwii Łaskowskiej.

       7. Ogłoszenie wyników konkursu 30 października 2023 r. na stronie internetowej szkoły - organizatora: www.niedzwiada.edu.pl.

       Szczegółowy regulamin i załączniki w dzienniku elektronicznym "Librus" lub na stronie internetowej naszej Szkoły Sylwia Łaskowska

      • Konkurs pt. "Model grzyba"

      •         Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w konkursie pt. " Model grzyba " organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wołominie. Wszystkie nasze prace były nadzwyczaj pomysłowe.

                Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

       Beata Uszyńska

      • Wystawa prac plastycznych uczniów w kościele św. Ojca Pio w Zagościńcu

      •         Z okazji święta Parafii, uczniowie naszej szkoły brali udział w wystawce parafialnej św. O. Pio w Zagościńcu. Prace plastyczne dzieci przedstawiły wspaniałą postać św. O. Pio.

                 Dziękujemy Wszystkim twórcom tej pięknej prezentacji. Życzymy całej społeczności szkolnej w Zagościńcu opieki św. O. Pio na każdy dzień życia.

       Katecheci-organizatorzy wystawki.

      • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      • W dniu 22 września br. uczniowie naszej Szkoły przeszli test z samorządności. I zdali go wzorowo.

       Najpierw wysłuchali programów 5 kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a następnie dokonali własnych wyborów.

       Do walki o piastowanie tej odpowiedzialnej roli stanęli:

       1. Krystian Kazub z klasy 5a

       2. Franciszek Glinka z klasy 5c

       3. Magdalena Kanciała z klasy 7a

       4. Patrycja Zdrodowska z klasy 7b

       5. Tymon Mojzesowicz z klasy 8a

       W tajnym głosowaniu oddano 339 głosów.

       7 głosów nieważnych

       Krystian Kazub zdobył 50 głosów

       Franciszek Glinka zdobył 63 głosy

       Magdalena Kanciała zdobyła 56 głosów

       Patrycja Zdrodowska zdobyła 39 głosów

       Tymon Mojzesowicz zdobył 124 głosy

       W związku z powyższym w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

       Tymon Mojzesowicz - Przewodniczący SU

       Franciszek Glinka - Zastępca Przewodniczącego SU

       Magdalena Kanciała - Sekretarz SU

       Wszystkim uczniom dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu, kandydatom za chęć pracy i współzawodniczenia.

       Gratulujemy wyborów, życząc owocnej pracy i nauki oraz współtworzenia samorządności w naszej szkole

       Mariusz Firszt, Sylwia Łaskowska, Damian Tucin i Joanna Wróblewska

       Opiekunowie SU

      • „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

      •          Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie przyłączył się do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach Programu zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać z repertuaru przygotowanego przez Teatr.

             Nasza szkoła dołączyła do tego wydarzenia. Już 18 września uczniowie klas 1-3 mogli wziąć udział w spektaklu familijnym "Mała Syrenka" - musical na motywach baśni Hansa Christiana Andersena.Twórcy spektaklu przenieśli widzów do podwodnego, tajemniczego świata. Do morskiej krainy zamieszkałej przez baśniowe stworzenia, którym towarzyszyły pierwsze zauroczenia, rozczarowania, poszukiwanie tożsamości i swojego miejsca w świecie. Nie zabrakło również wzruszeń i humoru.

       Opracowanie: Klaudia Kupiec i Joanna Wróblewska

      • Szkoły pełne talentów 2

      •       Kochani uczniowie i Rodzice !

              Wracamy do Was z akcją Talenciaki. Uczniowie z klasy 8a będą w każdy poniedziałek zbierać od Was kupony Talenciaków i będą je rejestrować na konto naszej szkoły, aby potem wymienić je na nagrody dla naszej szkoły. Akcja trwa do 05.11, więc nie zapominajcie w czasie zakupów w Lidlu odebrać talony za każde wydane 50 zł. A potem przynieście je do szkoły - talony będą zbierać: Natan Rosa, Przemek Pasik i Janek Stefankowski. Ruszamy już w najbliższy poniedziałek.

      • Profilaktyka HIV i AIDS

      •          Klasa VIII a wzięła udział w realizacji projektu Profilaktyka HIV i AIDS. Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV. Cele szczegółowe obejmują: - podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu zakażeń HIV/AIDS, - zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce zakażeń HIV/AIDS, - wypracowanie umiejętności mówienia „nie" w sytuacjach dyskomfortowych; - uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią także siebie.

      • OGŁOSZENIE

      • 13 września 2023 r. o godz. 18.00 odbędą się w naszej szkole zebrania z Rodzicami,

       wg następującego przydziału:

        

       Klasa                                                               Wychowawca                                                                   

       0a                                                                    Peranowska Joanna   -  sala  12

       1a                                                                    Kupiec Klaudia     -  sala  36

       1b                                                                    Bartkiewicz Anna     -  sala  11

       1c                                                                    Krzemińska Małgorzata  -  sala  34

       2a                                                                    Michniewicz - Stryjek Dorota  -  sala 15

       2b                                                                    Zielińska Ewa     -  sala  33

       3a                                                                    Barankiewicz Monika  -  sala  32

       3b                                                                    Wróblewska Joanna  -  sala  35

       3c                                                                    Bala Wioletta    -  sala  13

       4a                                                                   Gawryś Małgorzata     -  sala  48c

       4b                                                                   Jarząbek Anna     -  sala  50

       5a                                                                   Firszt Mariusz    -   sala  31a

       5b                                                                   Mech Emilia     -  sala 42

       5c                                                                   Uszyńska Beata   -   sala 47

       6a                                                                   Garaj - Zawadzka Oliwia    -  sala   51

       6b                                                                  Ryszard Małgorzata       -    sala    28

       7a                                                                  Borowska  Katarzyna   -     sala   46

       7b                                                                  Kasprowicz Marta     -     sala     52

       8a                                                                  Łaskowska  Sylwia   -    sala  44

        

                            Zebranie dla Rodziców uczniów klas ósmych z Dyrektorem szkoły, w sprawie zapoznania                                  z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,                                         odbędzie się o godzinie 18.30 w sali 44.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe