• Aktualności

      • Podsumowanie powiatowego projektu „Kwiatowa łąka dla owadów”

      •  

       Podsumowanie powiatowego projektu   „Kwiatowa łąka dla owadów”

        

       W ramach innowacji pedagogicznej „Owady w ogrodzie”, która jest realizowana w klasie IIb przez panią Agnieszkę Kowalik  -  powstał projekt ekologiczno – przyrodniczy pod nazwą „Kwiatowa łąka dla owadów”. Do udziału w projekcie zostały zaproszone  wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu wołomińskiego.                                                                                                                                                     
         Celem projektu było:                                                                                                                                                     

       • podniesienie świadomości dzieci na temat znaczenia owadów zapylających, 
       •  ochrona naturalnego środowiska zapylaczy,            
       •  rozpoznawanie gatunków owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół,  
       •  założenie kwietnej łąki.

        

             Przedsięwzięcie  zostało objęte patronatem  Nadleśnictwa Drewnica. Partnerami projektu był Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Centrum Ogrodnicze WITONA z Radzymina.

           Projekt zakładał utworzenie na terenie placówek szkolnych łąk kwietnych, które miały stanowić miejsce doświadczeń  i obserwacji owadów zapylających oraz być ostoją dla dzikich zapylaczy. Wszystkie placówki, które zgłosiły się do udziału w projekcie zagospodarowały zieloną przestrzeń przy swoich szkołach i posiały rośliny miododajne oraz ulubione mieszanki kwiatowe. W okresie trwania projektu opiekunowie wraz ze swoimi uczniami wzbogacali swoją wiedzę na temat owadów pożytecznych i korzyści płynących z pielęgnowania terenów sprzyjającym owadom . Dzieci budowały domki dla owadów, tworzyły naturalne poidełka na upalne dni oraz doskonaliły umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków zapylaczy.   W minionym roku kwietne łąki można było podziwiać nie tylko wokół obiektów edukacyjnych. Od pewnego czasu wpisują się one w architekturę naturalną naszych gmin. To ogromny sukces. Gdyż tylko naturalna ochrona dzikich miejsc bytowania zapylaczy może zatrzymać masowe wymieranie pszczół i przywrócić równowagę w przyrodzie.

           Na podstawie nadesłanej dokumentacji,  jury konkursowe powołane w celu wyłonienia najpiękniejszej kwietnej rabaty na terenie powiatu wołomińskiego dokonało wyboru trzech szkół, wokół których powstały najwspanialsze kwietne łąki.

       I MIEJSCE  zajęła  Szkoła Podstawowa im. Jana Ignacego Paderewskiego w Zagościńcu,

       II MIEJSCE  -  Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

       III MIEJSCE  -  Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie

        

        W pracach komisji wzięły udział:   Ewa Cholewińska –   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin,  Dorota Górska –  Pracownik Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie i Katarzyna Czuba –Wicedyrektor Szkoły Podstawowej  nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

              Nagrody i dyplomy dla zwycięzców  najładniejszych kwietnych łąk w ramach projektu „Kwiatowa łąka dla owadów”  zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Drewnica przy współpracy z Centrum Ogrodniczym WITONA w Radzyminie.

             Dziękujemy wszystkim placówkom, które zgłosiły się  udziału w projekcie a laureatom serdecznie gratulujemy.

      • MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

      • INFORMACJA dla KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

       "Jesteś młodym, aktywnym człowiekiem i chcesz działać na rzecz swoich rówieśników? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin na kadencję 2022-2023!

       Czym właściwie zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta?

       Szczegółowo zasady działalności MRM określa jej Statut: (https://wolomin.bip.net.pl/?a=19323)

       Ogólnie do zadań MRM należy m.in. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Wołomin, organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej i wiele innych. Udział w radzie pozwala ludziom takim jak ty na realizowanie swoich pomysłów - organizowanie np. wydarzeń sportowych (turnieje, zawody), akcji charytatywnych, wystaw, szkoleń. To wszystko finansowane z budżetu MRM

       Kto i jak może się zgłosić?

       Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta może zostać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w wieku 13 – 18 lat mieszkający w Gminie Wołomin.

       Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, na którym poza tobą podpisze się co najmniej 5 uczniów popierających twoją kandydaturę.

       *Osoby z Wołomina, uczące się poza granicami gminy Wołomin, do swojej kandydatury muszą załączyć listę poparcia podpisaną przez 30 osób.

       Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Okręgowej Komisji Wyborczej Opiekunom SU

       p. .Wasiak, p.D.Tucin, p.K.Kupiec

       Zgłoszę się i co dalej?

       Gdy listy kandydatów z poszczególnych szkół będą gotowe, w dniach 14-16 grudnia odbędą się wybory on-line. Każdy uczeń danego okręgu wyborczego/danej szkoły będzie mógł oddać głosy na 1 wybranego kandydata.

       Wyniki wyborów ogłosimy w styczniu 2022 roku, wtedy też odbędzie się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta w nowym składzie.

       W razie pytań zachęcamy do kontaktowania się z dyrekcją szkoły lub osobą wyznaczoną na koordynatora wyborów.

       Czekamy na Twoje zgłoszenie!"

        

        

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
    • 22 787 71 45
    • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
    • 1251141342
    • 017209340
    • 85.20.Z
    • 15227
  • Nasze media społecznościowe