• ERASMUS/POWER

     • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu została beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki czemu 5 nauczycieli wyjechało na kursy językowe do Wielkiej Brytanii i dwóch nauczycieli na kurs metodyczno-językowy do Irlandii i Niemiec.

      W Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu po realizacji serii wyjazdów na kursy językowe do Wielkiej Brytanii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwiększyła się liczba nauczycieli posługujących się komunikatywnie językiem angielskim. Wszyscy nauczyciele, którzy brali udział w kursie językowym, kontynuują naukę języka angielskiego we własnym zakresie. Tym samym wzrósł poziom motywacji do dalszego samokształcenia. Została podniesiona jakość oferty edukacyjnej Szkoły poprzez kadrę, która doskonali swój warsztat pracy.

      Nauczyciele języków obcych "odświeżyli" swoje umiejętności, co dla nauczyciela języków obcych ma ogromne znaczenie, kontakt z językiem w miejscu jego pochodzenia. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach mają pomysły, które są w fazie realizacji, dotyczące postaw proeuropejskich oraz nastawieni są na działalność projektową. Nawiązaliśmy jako szkoła kontakty ze szkołami, które chcą z nami współpracować w ramach programów unijnych. To wszystko jest obecnie w fazie przygotowań. Wymiana z Turcją pokazała już w tej małej społeczności wiejskiej, jak bardzo potrzebna jest otwartość na inną kulturę, empatię i wrażliwość na inność, odmienność związaną z przynależnością narodową.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe