• Aktualności

      • Ferie po królewsku

      • Na czas ferii zimowych Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi przygotował specjalny program dla dzieci i młodzieży. Szczegóły w załączniku. ferie_po_krolewsku.pdf​​​​​​​

      • KONKURS „PRZECZYTAŁEM - POLECAM”

      • REGULAMIN KONKURSU „PRZECZYTAŁEM  - POLECAM”

       Celem konkursu jest:

       - promocja czytelnictwa,

       - rozbudzanie zainteresowań literackich,

       - promocja książek,

       - stwarzanie możliwości realizacji zainteresowań i zdolności uczniów,

        

       WARUNKI UCZESTNICTWA:

       1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
       2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji,wykonanie plakatu lub rysunku, lapbooka ulubionej książki.
       1. Recenzja: Format pracywydruk komputerowy 1 strona A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy 2,5.
       2. Plakat/rysunek może być wykonany dowolną techniką, w formacie A3. Ponadto powinien przestawiać: postać literacką, akcję lub zdarzenie z przeczytanej książki.
       3. Lapbook- teczka tematyczna powinien być wykonany dowolną techniką w formacie nie większym niż A4 przy zamknięciu.
       1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
       2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: hasło konkursu „Przeczytałam/przeczytałem, polecam… „,  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,  –  tytuł i autora polecanej książki.
       3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji, pomysłowość, oryginalność, rozwiązania kompozycyjne.
       4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
       5. Prace należy dostarczać do biblioteki do dnia 29.01.2021. lub pozostawić na stoliku znajdującym się przy drzwiach wejściowych szkoły. 
       6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym 2021 r.
      • Kampania informacyjna-komputer dla rodziny rolniczej

      • Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

       Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

       Aby móc ubiegać się o pomoc:

       • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
       • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

       Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

       Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

       Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

       Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

       Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      • Dziecięcy Telefon Zaufania oraz czat internetowy

      • Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania -  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – https://brpd.gov.pl/sos-czat/, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      • Mikołajkowy spektakl

      • Tegoroczne Mikołajki będą nieco inne niż te, które znają dzieci. Ograniczenia jakie mamy z powodu pandemii uniemożliwiają zaproszenie na salę widowiskową w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Ale jeśli nie możecie nas odwiedzić - to my odwiedzimy Was, w Waszych domach. Jak? To bardzo proste!

       6 grudnia od godziny 14:00 do 18:00 udostępnimy BEZPŁATNIE online za pomocą naszego profilu FB https://pl-pl.facebook.com/mdkwolomin i YouTube, piękny spektakl pt. "Elfy trzy" w wykonaniu Teatru Kultureska.

       Wystarczy wygodnie usiąść i razem z elfami świętować Mikołajki .

       Współorganizatorem spektaklu "Elfy trzy" jest Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

       Do zobaczenia, czekamy na Was!
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
    • spzag@wp.pl
    • 22 787 71 45
    • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
  • Nasze media społecznościowe